Kontakt

Var med på vår resa! Bli medlem.

Vill du vara med i Lundalandsbesöksnätverk?

 

Besöksnäringen handlar inte om konkurrens, utan vi måste se våra olikheter såväl som våra likheter som fördelar, ett stort kontaktnätverk är förför bra! Som medlem hos oss får du ett brett kontaktnätverk med möjlighet att delta i reglebundna insperationskvällar och workshops där vi fungerar som en bro mellan erfarenheter och kontakter .

.

 

 

Kontaktinformation

Leader Lundaland, Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge

Verksamhetsledare Annethe Yng, telefon: 0709 739383 epost: verksamhetskontoret@lundaland.se

 

Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr för enskild person och 300 kr för förening eller företag. Avgiften betalas in på bankgiro: 384-2663 "Lundaland ideell förening".